Želite da postavite opis za vaš kompjuter?

 

Da li želite da postavite opis vašeg kompjutera (korisno u mrežama), ili samo želite da vidite i saznate kako se to radi. 

 

 

Nazad

 


***Home *** Windows XP Professional i Home Edition*** Kako ga nabaviti *** Tehnička podrška *** Downloads *** Windows Update *** Kontakt ***